Brief college inzake vragen ex.art. 38 RvO van dhr. Halm (BGE) over gas- en oliewinning Roswinkel/Schoonebeek