Brief Gasunie inzake zienswijze ontwerpbeheersverordening 'Bargermeer industrie- en bedrijventerrein'