Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van mevr. Vrolijk (SP) inzake asbestsaneringen in de Vissershoekflat aan de Oude Meerdijk te Emmen + bijlage RIS.6192