Brief college inzake beantwoording vragen van dhr. Halm over parkeren in de Elzenlaan te Emmer-Compascuum