Brief college inzake verdaging beantwoordingstermijn art. 38 RvO van dhr. Halm over milieu Pottendijk + bijlage 13.447933