Brief college inzake verdaging beantwoordingstermijn (d.d. 29 juli 2013) ex art. 38 RvO van dhr. Leutscher (LEF!) over parkeergarage Westerstraat + bijlage 13.499669