Brief van dhr. A.J. Baan inzake zienswijze ontwerp bestemmingsplan op plaats van de te plaatsen zendmast