Brief college inzake beantwoording vragen ex.art. 38 RvO van dhr. Leutscher (LEF!) en dhr. Huttinga (CU) over inschakelen extern onderzoeksbureau betreffende...