Brief college inzake jaarverslag 2012 en dividenduitkering Attero BV + bijlagen RIS.6243 en RIS.6244