Brief college inzake jaarverslag 2012 en dividenduitkering NV Watermaatschappij Drenthe + bijlage 13.500054