Brief college inzake uitnodiging voor informatiebijeenkomst Nota van Uitgangspunten Stedelijke Wateropgave