Brief dhr. G. Bos inzake wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen