Opheffing openbare basisschool het Rietveld als gevolg van samenvoeging met openbare basisschool de Vlonder