Brief college inzake beantwoording vragen dhr. Hoek (D66) over Centrumvernieuwing Emmen + bijlage RIS.6899 (op verzoek D66). Daarbij te betrekken: Brief college inzake nader...