Brief college inzake jaarverslag 2013 Commissie van advies voor de bezwaarschriften + bijlage RIS.6855