Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen