Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Schiphouwer (Wakker Emmen) over financiƫle tekortkomingen Dorpsraad Zwartemeer over 2013 en 2014 + bijlage...