Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhrn. Velzing en Poelman (Wakker Emmen) over leegstaande panden aan de Vaart Zuidzijde in Nieuw-Amsterdam