Brief Erkende Overlegpartner en winkeliersvereniging Emmermeer inzake wijziging besluit GVVP betreffende afsluiting kruising N35 Emmen-Noord