Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Bos (Wakker Emmen) over beantwoording vragen ex art. 38 RvO in het algemeen