Brief college inzake vragen ex art. 38 RvO van dhr. Schoo (DOP) over inhoud en werkwijze van de algemene voorziening voor wassen en strijken