Brief wethouder Wilms inzake beantwoording vragen in commissie Samenleving van 10 maart j.l. over verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Emmen