Brief Stichting "De Koepel" inzake diverse scenario's voor verdere ontwikkeling terrein Willinkplein Zuid/Iris