Brief college inzake concept begrotingswijziging 2015 EMCO-groep bijlage RIS.7033 (het gevoelen van de raad, op verzoek college)