Brief college inzake evaluatie en vervolg aanpak leegstand + bijlage RIS.7053 (op verzoek VVD)