Motie GroenLinks en LEF! inzake cutluurpresentatie lokaal talent (op verzoek van de raad)