Motie PvdA inzake inkoop- en aanbestedingsbeleid (op verzoek van de raad)