Notulen van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 16 april 2015