Notulen van de commissie Wonen & Ruimte van 13 april 2015