Notulen van de commissie Wonen & Ruimte van 11 mei 2015