Benoeming commissielid, niet raadslid zijnde J. van Wijk (Wakker Emmen)