Verzoek van het COA tot het realiseren van tijdelijke noodopvang voor 400 - 600 asielzoekers + bijlage RIS.7188 en 15.067545 + 15.068272. + Motie Meldpunt AZC