Brief college inzake jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2014 + bijlagen RIS.7103 en RIS.7104