Brief college inzake opdrachten aan de creatieve sector in het kader van Emmen Culturele Drentse Gemeente