Brief college inzake reactie voorstel S.O.P.E. experiment regelvrije bijstand (op verzoek GroenLinks) + bijlage RIS.7168