Notulen van de commissie Samenleving van 9 juni 2015