Brief mevr. J. Hofman inzake zienswijze ontwerp-structuurvisie windenergie en planMER