Notulen van de commissie Wonen & Ruimte van 8 juni 2015