Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van mevr. Louwes-Linnemann (PvdA) over vijver Gasthuislanden te Schoonebeek