Kredietaanvraag voor sorteerstraten en ondergrondse containers i.h.k.v. afvalbeheer