Notulen van de commissie Wonen & Ruimte van 7 september 2015