Notulen van de commissie Samenleving van 1 december 2015