Notulen van de commissie Samenleving van 10 mei 2016