Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Bos (Wakker Emmen) over huisvesting overlast gevende personen in de boerderij aan de Nieuw-Amsterdamsestraat +...