Brief college inzake jaarverslag uitvoering Leerplicht/Regionale Meld- en Coordinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaters (RMC-functie) 2015-2016 + bijlage RIS.7969