Gewijzigd reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de Seniorenraad Emmen + bijlage RIS.7999