Brief college inzake aanvraag openbare toiletvoorziening door dhr. Boonstra (bijlage 16.070099) + brief college inzake openbare toiletvoorziening (bijlage 16.060084) (op verzoek...