Brief college inzake ontvangen vragen ex art. 38 RvO van mevr. Hummel (PvdA) over toegankelijkheid toiletten in horecageledenheden in Emmen voor mensen met een fysieke beperking