Notulen commissie Bestuur, Middelen & Economie van 8 december 2016