Brief college inzake acties naar aanleiding toezegging over PMD-inzameling